ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

fff
KURUMSAL
Vizyon Misyon Temel Değerler
Değerlerimiz

 

Katılımcı Yönetim:

Belediye hizmetleri ile ilgili kararların hazırlanması, olgunlaştırılması ve bu karaların uygulanması süreçlerinde, alınan kararlardan doğrudan yada dolaylı olarak etkileneceklerin katkıda bulunmaları esastır.

Şeffaflık:

Kurumsal güvenin sağlanmasında, halka sunulan hizmetlere ilişkin tüm Belediye yönetimi tarafından alınan kararlar ve yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının hemşerilere ve ilgili kesimlere duyurulması esastır.

Adalet:

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder. Belediyemiz; hemşerilerinin, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

Kaynakların, etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanılması esastır.

 

  • © 2017 Erzurum Büyükşehir Belediyesi

    Bilgi İşlem Daire Başkanlığı