ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

fff
Otobüs Güzergah Bilgisi
Lütfen Listelemek İstediğiniz Otobüs Hat Numarasını Seçiniz
B1(ILICA ERZURUM)

 

BİLGİLENDİRME : 06:30-09:30 ARASI ARAÇLARIMIZ ÜNİVERSİTE GÜZERGAHINI KULLANMAKTADIR. ÇALIŞMA SAATLERİ LİSTESİNDE YER ALAN (M) HARFİ İLE BELİRTİLEN ARAÇLAR ILICA FERAH MAHLLESİNİ (S) HARFİ İLE BELİRTİLEN ARAÇLAR SEBZE HALİNİ ŞEHİRE GELİRKEN KULLANMAK ZORUNDADIR. ARAÇLAR AYRICA BEAH HASTAHANESİNE YOLCUSU VARSA BIRAKMAK ZORUNDADIR. DÖNÜŞTE İSE BEAH HASTAHANESİNE YOLCUSU OLSUN VEYA OLMASIN GİRMEK ZORUNDADIR. SEBZE HALİ VE MAHALLE YOLCUSU VARSA GİRİP BIRAKMAK ZORUNDADIR.

GİDİŞ GÜZERGAHI DÖNÜŞ GÜZERGAHI
Sıra No Durak Adı Sıra No Durak Adı
1 ILICA SEVK İD. A. 1 YONCALIK
2 ILICA  2 GÜRCÜKAPI
3 HİZMET İÇİ EĞT.ENS. 3 GEZ MAH.
4 ILICA SEBZE HALİ 4 ERZURUM LİSESİ
5 AZİZİYE BELEDİYESİ 5 KIZ MESLEK LİSESİ
6 STAD. KAVŞAĞI 6 ÜNİ.KAVŞAĞI
7 ÜNİVERSİTE 7 STAD. KAVŞAĞI
8 İL TURİZM 8 BEAH EK BİNASI
9 KOLORDU 9 AZİZİYE BELEDİYESİ
10 TRT - KÖŞK 10 SEBZE HALİ
11 EĞİTİM FAK. 11 HİZMET İÇİ EĞT.ENS.
12 YONCALIK 12 ILICA
    13 ILICA SEVK İD. A.

 

18.03.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR.
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 1.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 06:30 06:40 07:20 07:30
2.TUR MS 08:00 08:10 08:50 09:00
3.TUR MS 10:00 10:10 10:45 10:55
4.TUR MS  12:00 12:10 12:45 12:55
5.TUR MS 14:00 14:10 14:45 14:55
6.TUR   15:52 16:02 16:37 16:47
7.TUR MS 17:30 17:40 18:15 18:25
8.TUR  19:15 19:25 20:00 20:10
HAT: B-1 HAFTA İÇİ  2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR MS 06:40 06:50 07:30 07:40
2.TUR  08:15 08:25 09:05 09:15
3.TUR MS  10:15 10:25 11:00 11:10
4.TUR 12:15 12:25 13:00 13:10
5.TUR  14:15 14:25 15:00 15:10
6.TUR MS 16:05 16:15 16:50 17:00
7.TUR  17:45 17:55 18:30 18:40
8.TUR MS 19:30 19:40 20:15 20:25
HAT: B-1  HAFTA İÇİ   3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR  06:50 07:00 07:40 07:50
2.TUR MS 08:30 08:40 09:20 09:30
3.TUR MS    10:30 10:40 11:15 11:25
4.TUR MS 12:30 12:40 13:15 13:25
5.TUR MS 14:30 14:40 15:15 15:25
6.TUR  16:18 16:28 17:03 17:13
7.TUR MS 18:00 18:10 18:45 18:55
8.TUR  19:45 19:55 20:30 20:40
HAT: B-1 HAFTA İÇİ  4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR MS 07:05 07:15 07:55 08:05
2.TUR   08:45 08:55 09:35 09:45
3.TUR  10:45 10:55 11:30 11:40
4.TUR 12:45 12:55 13:30 13:40
5.TUR  14:45 14:55 15:30 15:40
6.TUR MS 16:31 16:41 17:16 17:26
7.TUR  18:15 18:25 19:00 19:10
8.TUR MS 20:00 20:10 20:40 20:50
HAT: B-1 HAFTA İÇİ  5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ 
  ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:16 07:26 08:06 08:16
2.TUR MS 09:00 09:10 09:50 10:00
3.TUR MS 11:00 11:10 11:45 11:55
4.TUR MS   13:00 13:10 13:45 13:55
5.TUR MS 15:00 15:10 15:45 15:55
6.TUR  16:45 16:55 17:30 17:40
7.TUR MS 18:30 18:40 19:15 19:25
HAT: B-1 HAFTA İÇİ  6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
06:30 S.S.K. ' DAN GİRECEK 06:40 06:50
1.TUR MS 07:27 07:37 08:17 08:27
2.TUR   09:15 09:25 10:05 10:15
3.TUR    11:15 11:25 12:00 12:10
4.TUR   13:15 13:25 14:00 14:10
5.TUR   15:13 15:23 15:58 16:08
6.TUR MS 17:00 17:10 17:45 17:55
7.TUR  18:45 18:55 19:30 19:40
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
06:45 S.S.K. ' DAN GİRECEK 06:55 07:05
1.TUR 07:38 07:48 08:28 08:38
2.TUR MS 09:30 09:40 10:20 10:30
3.TUR MS  11:30 11:40 12:15 12:25
4.TUR MS 13:30 13:40 14:15 14:25
5.TUR  15:26 15:36 16:11 16:21
6.TUR  17:15 17:25 18:00 18:10
7. TUR MS 19:00 19:10 19:45 19:55
8.TUR MS 20:30 20:40 SON  
HAT: B-1 HAFTA İÇİ  8.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR    06:20 06:30 07:10 07:20
1.TUR    07:49 07:59 08:39 08:49
2.TUR MS   09:45 09:55 10:30 10:40
3.TUR  11:45 11:55 12:30 12:40
4.TUR  13:45 13:55 14:30 14:40
5.TUR MS 15:39 15:49 16:24 16:34
6.TUR B-7 3.GÜN 17:30 SEFERİNE KALKACAKTIR.
7.TUR B-7 3.GÜN 19:30 SEFERİNE KALKACAKTIR.

 

HAT: B-1 HAFTA SONU - 1.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR  MS 06:30 06:40 07:05 07:10 07:20
2.TUR  MS 08:06 08:16 08:41 08:46 08:56
3.TUR 09:42 09:52 10:17 10:22 10:32
4.TUR  11:18 11:28 11:53 11:58 12:08
5.TUR MS 12:54 13:04 13:29 13:34 13:44
6.TUR MS   14:30 14:40 15:05 15:10 15:20
7.TUR MS 16:06 16:16 16:41 16:46 16:56
8.TUR  17:42 17:52 18:17 18:22 18:32
9.TUR  19:20 19:30 19:55 20:00 20:10
HAT: B-1 -  2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 06:46 06:56 07:21 07:26 07:36
2.TUR  08:22 08:32 08:57 09:02 09:12
3.TUR  MS 09:58 10:08 10:33 10:38 10:48
4.TUR  MS 11:34 11:44 12:09 12:14 12:24
5.TUR  13:10 13:20 13:45 13:50 14:00
6.TUR  14:46 14:56 15:21 15:26 15:36
7.TUR  16:22 16:32 16:57 17:02 17:12
8.TUR MS 17:58 18:08 18:33 18:38 18:48
9.TUR MS 19:40 19:50 20:15 20:20 20:30
HAT: B-1 HAFTA SONU -  3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR MS 07:02 07:12 07:37 07:42 07:52
2.TUR MS 08:38 08:48 09:13 09:18 09:28
3.TUR  10:14 10:24 10:49 10:54 11:04
4.TUR  11:50 12:00 12:25 12:30 12:40
5.TUR MS 13:26 13:36 14:01 14:06 14:16
6.TUR MS 15:02 15:12 15:37 15:42 15:52
7.TUR MS 16:38 16:48 17:13 17:18 17:28
8.TUR  18:14 18:24 18:49 18:54 19:04
9.TUR 20:00 20:10 20:35 20:40 20:50
HAT: B-1 HAFTA SONU  -  4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR  07:18 07:28 07:53 07:58 08:08
2.TUR  MS 08:54 09:04 09:29 09:34 09:44
3.TUR  MS 10:30 10:40 11:05 11:10 11:20
4.TUR  MS 12:06 12:16 12:41 12:46 12:56
5.TUR  13:42 13:52 14:17 14:22 14:32
6.TUR   15:18 15:28 15:53 15:58 16:08
7.TUR MS 16:54 17:04 17:29 17:34 17:44
8.TUR MS 18:30 18:40 19:05 19:10 19:20
HAT: B-1 HAFTA SONU - 5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
06:30 S.S.K---------------- 06:40 GÜRCÜ KAPI 
1.TUR  MS 07:34 07:44 08:09 08:14 08:24
2.TUR  09:10 09:20 09:45 09:50 10:00
3.TUR   10:46 10:56 11:21 11:26 11:36
4.TUR    12:22 12:32 12:57 13:02 13:12
5.TUR MS 13:58 14:08 14:33 14:38 14:48
6.TUR MS 15:34 15:44 16:09 16:14 16:24
7.TUR  17:10 17:20 17:45 17:50 18:00
8.TUR  18:46 18:56 19:21 19:26 19:36
9.TUR 20:30 20:40 SON    
HAT: B-1 HAFTA SONU - 6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  ILICA  KÖPRÜ YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
06:45 S.S.K---------------- 06:55 GÜRCÜ KAPI 
1.TUR   07:50 08:00 08:25 08:30 08:40
2.TUR  MS 09:26 09:36 10:01 10:06 10:16
3.TUR  MS 11:02 11:12 11:37 11:42 11:52
4.TUR  MS 12:38 12:48 13:13 13:18 13:28
5.TUR   14:14 14:24 14:49 14:54 15:04
6.TUR  15:50 16:00 16:25 16:30 16:40
7.TUR MS 17:26 17:36 18:01 18:06 18:16
8.TUR MS 19:02 19:12 19:37 19:42 19:52
M ve S YAZILI ARAÇLAR MAHALLE VE SEBZE HALİNE GİDERKEN GİRMEK ZORUNDADIR.
DÖNÜŞTE YOLCU OLSUN OLMASIN SEBZE HALİNE GİRMEK ZORUNDADIR. MAHALLEYE YOLCU VARSA BIRAKILACAKTIR. 
ILICADAN HAREKET EDEN ARAÇLAR (ŞİFA HAST.) B.E.A.H. YOLCUSU VARSA BIRAKMAK ZORUNDADIR. 
ŞEHİR MERKEZİNDEN DÖNÜŞTE İSE  TÜM ARAÇLAR (ŞİFA HAST.) B.E.A.H.  GİRMEK ZORUNDADIR. 

 

  • © 2017 Erzurum Büyükşehir Belediyesi

    Bilgi İşlem Daire Başkanlığı