ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

fff
Haberler
TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar

 

                                                                                                               Karar Tarihi  :12/01/2017

                                                                                                  Karar No       :32

AMAÇ

MADDE 1.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde Ticari taksi olarak hizmet veren araçların denetim, park yeri tahsisi, özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde boş olarak müşteri aramak için dolaşımlarını azaltmak, yol üzerinde bekleme yapmalarının önüne geçmek, ekonomik kaybı önlemek, çevre üzerindeki bozucu etkilerini azaltmak, hizmet verdikleri alanda hizmet kalitesini arttırmak, indirme-bindirme ve bekleme yerlerini belirlemek, iptal etmek, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik aranacak usul ile ticari taksi olarak kullanılacak araçlarda aranacak şartlar, teknik özellikler, ticari taksi şoförlüğü yapacak kişilerde aranacak özellikler ile eğitim ve standartlarının belirlenmesini, Taksilerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını verilen hizmetten yararlananlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının; çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

 

YÖNETMELİĞİN YASAL DAYANAĞI

 

MADDE 2.

a)                  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7/f ve 9. maddeleri,

b)                 5326 sayılı kabahatler kanunu

c)                  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun

d)                 25384 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği

e)                  4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu

f)                  1608 sayılı Kanun

g)                 Karayolları Trafik Yönetmeliği

h)                 1986/10553 sayılı Ticari plakaların verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar hakkındaki bakanlar kurulu kararı

i)                   Büyük Şehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

 

TANIMLAR

 

MADDE 3.

Belediye                                 : Erzurum Büyükşehir Belediyesini

İlçe Belediyeleri                    : Yakutiye, Palandöken, Aziziye ve diğer ilçe belediyelerini

UKOME                                : Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi.

İşletmeci                                : Erzurum Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde Ticari Taksi sahibi

Ticari Taksi                       : İnsanları ücret mukabilinde şehir içi ve dışında gideceği yere ulaştıran (koltuk sayısı)  4+1 yolcu taşıma kapasitesi olan özel plakalı ve donanımlı araçtır.

Sürücü                                   : Karayolunda, tescil edilmiş motorlu taşıt kullanan kişi

Araç Sahibi                           : Araç için adına idarece tescil belgesi (Ruhsat) verilmiş kişi

Ticari Taksi İşletme Ruhsat: Ticari araç sahibinin, Adı Soyadı, Doğum Tarihi ve yeri, Baba Adı, Adresi,  Aracın (plakası, markası, modeli, motor no) gerekli bilgileri, Durak No ve Sırası yazılı idarece imza ve mühürlü yazılı belgedir.

Meslek Odası                        : Şoförler ve Otomobilciler Odasını,

Ticari Taksi Durak               : UKOME’ce belirlenen sayıda ticari taksilerin, yol üzerinde veya yola terkin  alanda konuşlandıkları yer

Depolama Yeri                     : Taksilerin karar ile belirlenen duraktaki park yerini,

Durak Temsilcisi                  : Duraktaki araç sahipleri tarafından seçimle belirlenen kişiyi          Kontenjan                            : Her durakta çalışan araç sayısını,

 

Yolcu                                     : Taksiyi kullanan şoför haricinde araçta bulunun kişiyi

Denetim Görevlisi                 : Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığınca görevlendirilen Toplu Taşıma Araçları Denetleme Görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı görevlilerini ifade eder.

Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

YÖNETMELİĞİN KAPSAM ALANI

MADDE 4.        Yönetmelik; Belediye sınırları içinde İl Trafik Komisyonun veya UKOME Kurulunun uygun gördüğü yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren İşletmecileri, mevcut taksi durakları ve yeni açılacak olan taksi duraklarını kapsar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TAKSİ DURAKLARI, TAKSİ İŞLETME RUHSATI ve

TAŞIT TAHSİS BELGESİ VERİLMESİ ESASLARI

 

MADDE 5.  Taksi kullanacak olan şoförlere ait en az “B” sınıfı veya üstü sürücü belgelerinin olması gereklidir.

MADDE 6.   Taksi işletme Ruhsatı almak için müracaat eden araç sahipleri ve araçlarında çalıştıracakları şoförler için son 6 ay içinde aldıkları “adli sicil belgesini“ ve Psikoteknik Rapor ile uyuşturucu / keyif verici madde (kimyasal/organik) kullanmadığını belirtir Rapor” ibraz etmek zorundadır.

MADDE 7.   25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı RG de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12. maddesinin c fıkrasının son paragrafında tarif edilen mesleki saygınlıkta olmaları gerekmektedir.

MADDE 8.  Ticari Taksi sahipleri “Ticari Taşıt İşletme Ruhsatı (Ruhsat)” alırken / yenilerken şoför çalıştırıyor ise şoförün işe giriş belgesi, sigorta kartı, son aya ait maaş bordrosunu ibraz etmek zorundadırlar.

MADDE 9.  Erzurum Büyük Şehir Belediyesi sınırları içindeki tüm ticari Taksi araç sahipleri Yönetmeliğin onaylanmasından sonra Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının belirleyeceği tarihe kadar “Taksi işletme Belgesi”ni almak zorundadırlar. Yönetmelik hükümlerine göre hazırlayacakları evraklarını Erzurum Şoför ve Otomobilciler Odasınca belirlenecek tarihe kadar ilgili odaları eliyle Erzurum Şoför ve Otomobilciler Odasına teslim edecekler. Erzurum Şoför ve Otomobilciler Odası tüm başvuruları, belirlenecek son başvuru günü mesai saati sonuna kadar Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 10.    Eksik olarak teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Erzurum Büyük şehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca Erzurum Şoför ve Otomobilciler Odası ne yazılı olarak bildirilir.

MADDE 11.    Başvuru dilekçeleri ile ekleri Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olup olmadığı Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlardan “Araç Uygunluk Belgesi” alması istenir.

 

Ticari Taksi Araçlarının Taşımaya Uygunluğu:

            Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir Ticari Taksi aracının uygunluğu Belediye Başkanlığınca tespit edilecek Teknik Komisyonca yapılır. Teknik Komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen Ticari Taksi aracına bir yıl geçerli olmak üzere “Ticari Taksi Uygunluk Belgesi” verilir. Ticari Taksi olarak çalışmak isteyenlerin Erzurum Büyükşehir Belediyesine başvuru yaptıktan sonra Araç Uygunluk Belgesi almak için Teknik Komisyona sevk edilir.

Araç uygunluk belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır 1 yıl geçerlilik süresi olup, devir ve model değişiklikleri nedeniyle Ticari Taksi İşletme Ruhsatı” yenilemelerinde tekrar yaptırılması zorunludur.

 

 

Ticari Taksi Araçlarının Sahip Olması Gerekli Nitelikler:

           

            Ticari Taksi aracı olarak çalışacak araçlarda ilk defa Uygunluk Belgesi istenmesi halinde başvuru tarihi itibariyle 5 yaş şartı aranır.

            Ticari Taksi araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve Uygunluk Belgeleri için başvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilecektir.

 

a) -Kaportası düzgün olacaktır.

b)-Dış görünüşü itibariyle sarı boyalı veya sarı kaplamalı ve bakımlı olacaktır.

c)-Camlarda kırık ve çatlak bulunmayacaktır.

d)-Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır. (Radyo antenleri bu kapsamda değerlendirilir.)

e)-Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve beresiz olacak, peluş bulunmayacaktır.

f)-Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir.

g)-İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır.

h)-İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba renkli olmayacaktır. İçinde ya da dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek yada imalat yer almayacaktır.

j)-Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacaktır.

i)-Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacaktır.

k)-Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.

l)-Farları şeffaf camlı olacaktır.

m)-Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzıman ve defransiyel’den kaçak niteliğinde yağ sızması olmayacaktır.

n)-Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır. (Gerektiğinde fren balataları tekerlek çıkarılarak kontrol edilir.)

o)-Motorları düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır. Aracın egzozundan çıkan emisyon miktarı, Erzurum İl Hıfzısıhha Kurulu Çevre Komisyonunun mevcut kararı veya gelecekteki karalarının amir hükümlerine uygun olacaktır.

p)-Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe yada çatlak bulunmayacak ve lastik diş derinliği o ebattaki lastik imalatı için izin verilen diş derinliğinin ¾ ünden az olmayacaktır.

s)-Devridaim ve gergi (eksantrik) kayışları liflenmiş yada çatlak olmayacaktır.

t)-Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır.

u)-Rot ayarları yapılmış olacak rot ve rotiller de boşluk bulunmayacaktır.

ü)-Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır.

v)-Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.

y)-Vergi borcu, çevre pulu borcu olmayacaktır.

z)-Ticari Taksilerin ön iki kapısına Yönetmelik ekinde belirtilen görsel gibi olacaktır.

 Ticari Taksi araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk belgesi verilmez.

Ticari Taksi araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak

zorundadır.

Teknik Komisyonun Yapacağı Araç İncelemesinde İzlenecek Yöntem:

Ticari Taksi araçlarına Uygunluk Belgesi Teknik Komisyon tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir.

Ticari Taksi aracı Uygunluk Belgesi alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine Ulaşım

Dairesi Başkanlığı tarafından verilen formda belirtilir. Başvuru sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde Teknik Komisyon yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadırlar.

            İnceleme sonunda Araç Uygunluğu İnceleme raporu 3 kopya olarak düzenlenir, bir kopyası başvuru sahibine verilir. 1 kopyası Ulaşım Daire Başkanlığına verilir. 1 kopyası komisyon dosyasında muhafaza edilir.

            İnceleme sonunda başvuruya konu araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini 6 hafta içinde tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlar bir sene süre ile Ticari Taksi aracı olarak çalışmasına izin verilmez. Araç Uygunluk Belgesi almayan araç işleticilerine ceza işlemler uygulanır.

           

MADDE 12.    Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Ulaşım Daire Başkanlığınca “Ticari Taşıt İşletme Ruhsatı” düzenlenir. Ticari Taşıt İşletme Ruhsatında İşletme Ruhsatına, Araç sahibinin adı soyadı, Baba adı, Doğum yeri ve tarihi, aracın plakası, markası modeli ve motor numarası, bağlı bulunduğu durak ve sırası, veriliş nedeni, ikametgâh adresi, alınan harcın makbuz no ve tarihi yazılarak resimli olarak tasdik edilir.

MADDE 13.    Taksi sahipleri kendi adlarına düzenlenmiş “Ticari Taşıt İşletme Ruhsatı”, “Bandrol” ve “durak ruhsatlarını” ve şoför çalıştırıyorsa ilgili odadan alacakları çalışma belgesini araçta bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadır.

MADDE 14.    Ticari Taksi Durak kapasitelerinin eksiltilip çoğaltılmasına, yerlerinin değiştirilmesine, yeni durak ihdasına, tamamen kaldırılmasına, Mevcut taksi duraklarında herhangi bir sebeple oluşan kontenjan açığının doldurulmasına, ticari taksi sayısının artırılmasına UKOME Kurulunca karar verilir. Karar sırasında Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın da görüşleri alınır.

MADDE 15.    Yönetmelik gereği Ruhsat işlemleri ile devir harçları Erzurum Büyük Şehir Belediye Meclisince belirlenir.

MADDE 16.    Yönetmelik gereği ruhsat işlemleri ile ilgili hükümlerin uygulanmasında Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, devir ve ruhsat harçlarının tahsilinde Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Gelir müdürlüğü yetkilidir.

MADDE 17.    Ticari taksi işletmeciliği yapan kişiye birden fazla Ticari Taksi plakası verilemez.

MADDE 18.    Verilen Ticari Taksi İşletme ruhsatları, ruhsatı alan lehine devamlılık arz etmez ve bir başkasına kiraya verilemez. Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanların Ticari Taksi işletme ruhsatları iptal edilir.

MADDE 19.    Taksi işletme ruhsatı verilen taksiler Erzurum Büyük Şehir Belediye başkanlığının belirleyeceği işaret ve ikazları (taksimetre, ışıklı yazı, telsiz v.b.) takmak zorundadır.

MADDE 20.    Ticari taksilerin Belediye Otobüs duraklarında durmaları, yolcu indirip bindirmeleri, durakları her ne suretle olursa olsun işgal etmeleri yasaktır. Aksine hareket edenlere mevzuatlarda ön görülen cezalar uygulanır ve ruhsatı iptal edilir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

TAKSİ DURAKLARI, TAKSİ İŞLETME RUHSATI, TAŞIT TAHSİS BELGESİ

BAŞVURU VE GEREKLİ BELGELER

 

ÇALIŞMA RUHSATI DURAK RUHSATI VE BAŞVURU EVRAKLARI

MADDE 21.    Bu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Ticari Taksilere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/ p maddesi ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununda tanımlandığı gibi, toplu taşıma aracı olarak çalıştırılmak üzere, Erzurum Büyükşehir Belediyesi UKOME’ce Taksi durağı ruhsatı verilir. Duraklara numara verilir. Ruhsatlar, durak no’ larına göre tanzim edilir. Durak Ruhsatı, durakta çalışan ticari taksi plakası ve adları alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına verilmiş olur. Durak hakkı plaka ile sabittir. Ayrıca Belediyece her ticari taksi için Ticari Taşıt İşletme Ruhsatı tanzim edilir. Bu belgenin araç içinde bulundurulması zorunludur. Ticari taksi sahibi olup da bazı nedenlerden dolayı çalışmayan veya taksi durağı bulunmayan araç sahiplerinin müracaatı halinde konu UKOME Kurulunda değerlendirilerek münhal (Boş) bulunan bir taksi durağında Ticari Taksi işletme Ruhsatı tanzim edilerek çalıştırılabilir.

MADDE 22.    Taksi işletme ruhsatları verilecek kişilerden istenen evraklar:

1.            Nüfus Cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

2.            Sürücü belgesinin fotokopisi (veraseten yapılan devirlerde zorunlu değildir.)

3.            Erzurum İli Sınırları içinde ikamet ettiğine dair İkametgâh İlmühaberi

4.            Taşıta ait trafik ruhsat fotokopisi

5.            Vergi Levhası fotokopisi, (Emeklilerden Emekli Cüzdanı Fotokopisi)

6.            2 adet Fotoğraf, (Son altı ay içerinde çekilmiş vesikalık)

7.            Durağı aldığına dair noter satış senedi (Aslı) (UKOME Kararı ile verilenlerden istenmez)

8.            Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı olduğuna dair belge. (Aslı ve aynı yıla ait)

9.            Sabıka kaydı.

10.        Veraseten taşımacı olmuş olanlar hariç ve müktesep haklar hariç taksi taşımacılığı ile ilgili faaliyetinden başka ticari olarak ilişiği olmadığına dair Erzurum Vergi Dairelerinden alınmış mükellefiyet kaydının olmadığına dair yazı, Şoförlük mesleğini tek geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğine dair noterden taahhütname

11.        Tahdit kapsamındaki plakalı araçlarla taşımacılık yapmak isteyen araç sahiplerinden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alanların yönetmelikle aranan diğer şartları taşımaları, kazanç sağlayıcı bir işte çalışmamaları ve iş yeri çalıştırmamaları halinde başvuruları kabul edilir.

12.        Ticari Taksi şoförlerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 77. madde (19. Fıkrasının (f), (g), (h) bentlerindeki ve 102, 103, 104, 105, 109 /5, 188, 189, 190, 191, 194, 225, 233/3, 297/1 nci (Yürürlükten kalkan 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416/1-2-3, 418/1, 429, 430, 431, 432, 435, 436, ve 572/2 nci) maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması.    

13.        Devirde de aynı şartlar aranır.

MADDE 23.    Ruhsat sahibi aracını bizzat kendisi kullanır. Zorunlu durumlarda şoför kullanacak olursa Ulaşım Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.

MADDE 24.    Ruhsatın kayıp, zayii v.s. durumlarda harcı yatırarak yenisi verilir.

 

TİCARİ TAŞIT TAHSİS BELGESİ

MADDE 25.    El değişikliği yapan Taksi(TT plakalı) işleticiler Emniyet müdürlüğü Tescil şubesinden adlarına işlem yapabilmeleri için aşağıdaki belgeler tamamlandıktan sonra Ulaşım Daire Başkanlığınca “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” verilir.

 

1.      Alıcı ve Satıcının karşılıklı dilekçesi

2.      Satıcı ve alıcının Nüfus Cüzdanı sureti (Nüfus müdürlülerinden alınacak)

3.      Erzurum İli Sınırları içinde ikamet ettiğine dair İkametgâh İlmühaberi

4.      Sabıka kaydı.

5.      Taşıta ait trafik ruhsat fotokopisi

6.      Sürücü belgesinin fotokopisi (veraseten yapılan devirlerde zorunlu değildir)

7.      SSK ilişik belgesi, (Emeklilerden Emekli Cüzdanı Fotokopisi)

8.      İlgili meslek odasından oda kayıt belgesi (Aslı ve aynı yıla ait)

9.      Geçimini şoförlük yapmak suretiyle temin edeceğine dair Noterden taahhütname

 

TAKSİ DURAĞI AÇMA VE ÇALIŞACAK ARAÇLARIN SAYILARININ TESPİTİ

MADDE 26.    Taksi Durağı açılması talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, gerekçeleri ile birlikte Taksi Durağına ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesine müracaat eder. Taksi Durağı talebi Ulaşım Daire Başkanlığınca incelendikten sonra UKOME Kurulunda değerlendirilir ve talebi uygun görülenlerin depolama yeri ve araç sayıları belirlenerek Taksi durağı yapılmasına kara verilir. Yeni yapılan Taksi Durağına UKOME Kurulunca belirlenen bir metotla yeni durağa geçmek için talepte bulunan İl, ilçe ve ilk kademe belediye sınırları içindeki tahsisli TT plakalı araçlar içinden yerleştirme yapılır. Yerleştirme sonucunda durakta çalışacak ticari taksiler daha önce çalıştıkları durak yerinden feragat etmiş sayılır. Duraktaki araç sayı artırımları, UKOME Kurulu kararı ile belirlenir. İl’e Tahsisli taksi sayısının yetersiz olması halinde BAKANLAR KURULU kararı ile yeni tahsis istenir.

 

TAKSİ DURAĞI YER DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 27.    İşletmeciler, Taksi Durak yeri değişikliklerine ilişkin taleplerini yazılı olarak Belediyeye bildirilir. Kendi durağındaki tüm hak ve menfaatlerinden noterden feragat ettiğini belgeler ve Taksi durak değişikliği UKOME Kurulunda değerlendirilerek, karar alınmasından sonra uygulamaya geçer. Araç sayısı azalan Taksi durağında UKOME Kurulu kararı olmaksızın yeni bir ticari taksi çalıştırılamaz.

TAKSİ DURAĞINDA ARANAN ŞARTLAR

MADDE 28.   

1.      Her araç için 15 metrekareden az olmamak üzere alan tahsisi aranır.

2.      İşletme yazıhanesinde çöp kutusu, yangın söndürme tüpü, telefon ile ayrıca bir ecza dolabı bulunacaktır.

3.      Park alanının tabanı parke beton, asfalt gibi, etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular, toplama rögarına verilecektir.

4.      İhdas edilen duraklara baraka koymak isteyenlere, mekan müsait ise UKOME kurulunca uygun görülen yere konulur. Yeni konacak durak tipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen projeye göre yaptırılır. Taksi durağının bulunduğu mekânda zaman içerisinde barakaların yeri UKOME Kurulu kararı ile değiştirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.

 

ALIM, SATIM, DEVİR VE BENZERİ İŞLEMLER

MADDE 29.    Alım, satım, devir ve benzeri işlerin geçerli olabilmesi için,

1.      Devir alanın ve devredenin Erzurum Büyük Şehir Belediye Başkanlığına müracaatı. Ticari Taksisini devretmek isteyen mükellefler, bir dilekçe ile başvuruda bulurlar. Adına devir suretiyle ruhsat düzenlenecek kişinin de bu yönetmelikte aranan şartlara haiz olması gereklidir. Ruhsat ve devir işlemi Erzurum Büyükşehir Belediyesi UKOME'ce onaylandıktan sonra devir harç bedelinin tahsilinden sonra işleticiye verilir. 

2.      Durak ve plaka devri birlikte yapılır (plakasız durak devri yada duraksız plaka devri yapılmaz)

3.      Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisince o yıla ait Gelir Tarifesinde belirlenen ruhsat devir ücreti, araç model değişikliği ücreti, Tahsis Belgesi ücreti, Yeni Kayıt ücreti, harç ve ücretinin  ödenmesi

4.      Ruhsat sahibinin vefatında, 6 ay içinde varislerince devralınır. Varisler satmak isterse 6 ay içinde devretmek zorundadır. Veraset ilamı ile aile toplum kağıdını getirmek şartıyla aile fertleri varislerden kimi isterse feragatname vererek devredebilir.

5.      Vefat eden ruhsat sahibinin varisleri 6 ay içinde herhangi bir işlem yapmazlarsa Durak hisseleri ve Ticari Taksi işletme ruhsatları  iptal edilir.

MADDE 30.    Noterden Ruhsat Devrini alan Şahıs Belediyeden Ruhsatı üzerine almadan bir başkasına devir yapamaz.

MADDE 31.    Belediye zabıta ekipleri ve Ulaşım Daire Başkanlığının zaman zaman yaptığı durak kontrollerinde 6 ay çalışmadığı tespit edilenlerin Taksi İşletme Ruhsatları iptal edilir.

MADDE 32.    TT plakasını Trafik tescil Şube Müdürlüğünden çektip 6 ay içerisinde yeni TT plakası ile durakta çalışmaya başlamayanların ruhsatı UKOME Kurulu kararı ile iptal edilir.

 

RUHSAT, YENİLEME VE DEVİR İŞLEMLERİ

MADDE 33.   

a) Ticari Taksi çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere, Belediyece düzenlenen ve her yıl vize edilecek olan " Çalışma Ruhsatı" verilir. Çalışma Ruhsatı, Seyrüsefer sırasında araçta bulundurulacaktır.

b) İşletmeciler taksi durağında sürekli ticari taksisini bulundurmak zorundadır. Geçerli mazereti olsa dahi, 6 ay süreden fazla taksi durağında araç bulundurmayanların duraktaki Çalışma hakkı UKOME kurulu kararı ile iptal edilir.

c) Aracını yenilemek için satan İşletmecilerin, durak hakkı 6 ay süreyle muhafaza edilir. Yeni aldığı araca ait trafik ve tescil belgesi suretini Erzurum Büyükşehir Belediyesi UKOME müdürlüğüne vermesi halinde yeni çalışma ruhsatı düzenlenir.

d) Ticari Taksisini devretmek isteyen mükellefler, bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Adına devir suretiyle ruhsat düzenlenecek kişinin de bu yönetmelikte aranan şartlara haiz olması gereklidir. Çalışma ruhsatı ve devir harç bedelinin tahsilinden sonra çalışma ruhsatı düzenlenerek işletmeciye verilir. Devir işlemlerinde, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen “Durak Devir Ücreti” peşin olarak ödenecektir. Belediyeden izinsiz olarak Durak haklarını özel anlaşma ile devredenlerin belirlenmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlemlerini Belediye nezdinde onaylatmak üzere 10 gün süreli yazılı uyarı yapılır. Belirtilen bu 10 günlük süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde, araç, yasal devir işlemi yapılıncaya kadar bağlanır. Bu takdirde de “ Durak Devir Ücreti” % 100 arttırılarak ödenir. Durak devir işlemleri yapılmadığı takdirde ise çalışma izni verilmez.

e) TT Plaka Ruhsatı sahibi işletmecinin ölümü halinde, varislerine yapılacak ruhsat devrinde, Devir Ücreti alınmaz, ancak ruhsat devir işlemlerinin yapılmasında gerekli koşullar aranır. Başkalarına satışı halinde ruhsat devir ücreti alınır. Anne ve baba hayatta iken evlatlarından birine ruhsat devri, Gelir Tarifesinde belirlenen Devir ücretinin 1/10 ' u alınır.

f) Ortaklık olması halinde, ortaklardan biri hissesini devretmek isterse diğer ortağına veya bir başkasına devredebilecektir. Devir harcı hissesi oranında alınır. Devir harçları, her yıl Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisince Belirlenen “Tarife Cetveli” hükümleri uygulanarak tahsil edilir.

g) Devir ve araç yenileme işlemleri için, Ulaşım Daire Başkanlığınca evrakları inceler ve uygun görülen dosyalara ruhsat verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR

 

MADDE 34.    Araçlar, UKOME Kurulu Kararı ile belirlenen Duraklarda ve tanınan kontenjan sayısına göre çalışırlar. Duraklarda çalışanların işi bırakmaları veya 6 aydan fazla süre içerisinde taksisini çalışır vaziyette bulundurmaması veya ismine tescilli aracının olmadığının, Denetim Görevlilerince tespit edilip tutanak tutulması halinde UKOME Kurulu kararı ile duraktan kaydı silinir.

 

MADDE 35.    Seyrüsefer sırasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

 

1.      Taksiler depolama yerinde veya hareket halinde iken aldıkları müşterinin gitmek istedikleri adres doğrultusunda en kısa güzergahtan taşımacılık yaparlar.

2.      Taksi sürücüsü, müşterisini gitmek istediği yere götürmek mecburiyetindedir. Sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler.

3.      Karayolları Trafik Kanununca belirlenen hız limitlerine uymak zorundadır.

4.      Taksinin dolmuş gibi çalışması yasak olup, yolculuğun başladığı anda taksimetre açılması zorunludur. Müşteriden taksimetre fiyatının üstünde veya altında bir ücret talep edilemez.

5.      Taksi Durağı adına bilgi ve tanıtım içeren kartvizit bastırılarak dağıtılabilir fakat işletmeci veya sürücüler kendi şahsi bilgi ve telefonlarını durak adını kullanarak kartvizit bastıramaz ve dağıtamaz.

6.      Bu yönetmelik yürürlüğü girdiği tarih itibariyle herhangi bir nedenden dolayı plaka terkini veren Merkez ilçeler Palandöken , Aziziye, ve Yakutiye ilçelerinde ticari taksicilik yapan  işleticilerin, "T veya TT" Plakalı aracını trafikten hususiye çekme süresi bir (1) ay olup, bir (1) ay  içerisinde plakayı 5 yaşından büyük olmayan yeni aldığı bir araca takmak zorunda veya verilen süre içerisinde ikinci bir şahsa devretmek zorundadır. Mevcut süre içerisinde bu işlemleri yapmayan şahısların plakaları iptal edilir. Diğer ilçelerde ise T plakalı aracını trafikten hususiye çekme süresi bir (1) yıl olup bir (1) yıl içerisinde T plakayı 5 yaşından büyük olmayan yeni aldığı bir araca takmak zorunda veya verilen süre içerisinde ikinci bir şahsa devretmek zorundadır. Mevcut süre içerisinde bu işlemleri yapmayan plaka sahiplerinin plakaları iptal edilir.

 

DURAKLARDA VE ARAÇ İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

MADDE 36.    Durakta Uyulması Gereken Kurallar.

1.            Durağın asayiş ve genel durumunu bozucu hareketlerde bulunulamaz, Duraktaki taksi esnafıyla geçimsizlik yapan ve durak çevresine hal ve hareketleriyle olumsuzluk yapanların ruhsatları iptal edilir.

2.            Durakta çalışan Taksi Durağı esnafı; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi v.b. kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunamazlar.

3.            Acil ve özel durumlar hariç duraktaki bekleme sırası ihlal edilemez. Özel müşteriye gitmiş olan taksici dönüşte son sırada yerini alır.

4.            Bütün Taksi durakları Belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen kurallara uyacaklardır.

5.            Mevcut taksi durakları ile tahsis edilecek duraklardaki demirbaş mevcutlarına duraktaki taksi sahipleri eşit olarak katılırlar. UKOME Kurulu kararıyla bir duraktan herhangi bir durağa geçen ticari araç sahipleri demirbaşlar için katılım bedeli ödenmesi için günün rayiç bedeli esas alınır ayrıca telefon, elektrik, su ve yakıt giderleri adı altıda (abonelik ücretleri hariç) ücret talep edilemez. İhtilaf halinde bu bedel Büyük Şehir Belediyesi ve Erzurum şoförler ve otomobilciler odasının katılımıyla oluşturulacak komisyonun belirleyeceği  rayiç geçerlidir olur.

6.            Taksi duraklarında alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmak gibi davranışlarda bulunamaz.

7.            Duraklardaki telefon ve benzeri giderler, ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup, hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar.

8.            Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır.

9.            Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları 1'den az olmamak şartıyla, toplam mevcudunun 1/4'i oranında nöbetçi çizelgesi yapmak suretiyle çalışmak zorundadır.

 

MADDE 37.      Araç içinde sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

a)     Araç içinde sürücü ve yolcu haricinde kimse bulundurulamaz.

b)     Taşıma ücretleri; yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır.

c)      Araçta yolcu varken radyo ve teyp açılamaz.

d)      Araç içinde, alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmak gibi davranışlarda bulunamaz. 

e)      Yolcunun beraberinde taşıdığı eşyasından 50 kiloya kadar olandan bagaj ücreti alınmaz.

f)      Sürücü ve Yolcular araç içinde yüksek sesle konuşamaz, taşkınlık yapamaz, ahlaka, adaba aykırı söz ve hareketlerde bulunamaz.

 

ARAÇLARLA İLGİLİ UYULACAK KURALLAR

MADDE 38.    

1.                  Ticari taksiler kanunca belirlenen (sarı) renk boyalı veya sarı kaplama ve tek tip olacaktır.

2.                  Ticari taksilerin dış özellikleri 2918 sayılı Trafik Kanun ve bu konuda çıkartılan  yönetmeliğe uygun olmalıdır.

3.                  Ticari taksilerin belli süreler sonunda yenilenmesi esastır. TT plakalı Ticari taksiler 10 yaştan küçük olmalıdır (10 yaş dahil). 10 yılını dolduran Ticari taksiler bu sürenin dolum tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde aracını 5 yaşından büyük olmayan başka bir araçla değiştirmek zorundadırlar. 5 yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. 10 yaştan büyük mevcut araç sahipleri bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde araçlarını yenilemek zorundadırlar. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra araç model değişikliğinde 5 yaş ve araç devirlerinde devirlerde 10 yaş uygulamasına başlanır.

4.                  Araçların plaka numarası ve durak ismi uygun boyutlarada her iki yan ve üst kısma yazılmış olacaktır.

5.                  Taksilerde karayolları trafik yönetmeliği 1 sayılı cetvel madde C (Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Teçhizat)’ de belirtilen teçhizatlar olmalıdır.

6.                  Karayolları trafik kanun ve yönetmeliği madde 67’de belirtildiği üzere teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

7.                  Ticari taksilerde, aranan adresin kolayca bulunması için şehir rehberi bulundurmak zorunludur.

8.                  Ticari Taksiler tercihli yolları kullana bilirler.

9.                  Araçların içi ve dışı her zaman temiz bulundurulması zorunludur.

10.              Denetimler süresinde aracın çok bakımsız olduğu tespit edilenler 3 ay zarfında bakımını yaptırmak zorundadır. Verilen süre içerisinde aracın bakımını yaptırmayanların ruhsatı 3 ay süreyle alınır. Bu süre içerisinde çalışması durdurulur. 3 aylık süre içerisinde aracının bakımını yapanlara ruhsatı iade edilir. Yaptırmayanlarda ruhsat iptal edilir.

11.              Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek ampuller bulundurulacaktır.

12.              Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.

13.              Aracın egzoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.

14.              Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı, eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak, aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.

15.              Araçlar Kanunca belirlenen renk ve şekilde boyalı olacaklardır. Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır.

16.              Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.      

17.              Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araçlarda  bulundurulur.

18.              Her türlü reklam hakları Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ticari Araçlarda uygulanacak İlan ve Reklam Yönetmeliğine tabidir.”

 

SÜRÜCÜLER İLE İLGİLİ KURALLAR

 

MADDE 39.    Sürücüler aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

 

1.                  Çalışma düzeni ile ilgili olarak UKOME kurulunun alacağı kararlara uymak

2.                  Şoförlerin, 2918 sayılı karayolları trafik kanunu ve yönetmeliği Madde 145’ e göre ( Tedbirsiz ve saygısız araç sürme) kara yollarında kamunun ve rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde,

-              Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek,

-              Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

-              Seyir halinde iken şoförlerin, cep veya araç telefonu ile benzeri haberleşme araçlarını kullanmak

-              Özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek,

Suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmaları ve araç sürmeleri yasaktır.

3.                  Karayolları trafik kanunu ve yönetmeliği Madde 97’ e göre Uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.

4.                  Şoförün, araç içerisindeki yerlerine oturmalarına yardım etmesi gerektiği durumlar dahil olmak üzere, fiziksel engelli kişileri dahil araca almayı reddetmesi yasaktır.

5.                  Sürücüler tarafında yolcuların söz yada hareket ile rahatsız edilmesi yasaktır.

6.                  Park edilmesi yasak olan yada park edilmesi halinde trafik seyrinin aksatılacağı yerlerde yolcu beklemek yasaktır.

7.                  Boş aracı olan bir taksi durağından 150 metreden daha kısa mesafede, bu durağa bağlı olmayan ticari taksiye yolcu alınması yasaktır.

8.                  Daha önceden bir müşteri tarafından rezerve edilmiş olması halleri dışında gar ve hava alanları giriş ve çıkışlarında yolcu almak yasaktır.

9.                  Polis veya kamu çağrısından kaçan ve takip edilen kişileri aracına alması yasaktır.

10.              Sürücülerin Kılık kıyafetleri esnafa yakışır şekilde temiz ve düzgün olmalıdır.

11.              Araçta yolcu varken teyp veya radyo dinlemek için yolcunun müsaadesi istenecektir. Yolcu müsaade etmiyorsa radyo veya teyp dinlenilmeyecektir

12.              Yolcu ve Şoförün  araçta sigara içmesi yasaktır.

13.              Kesinlikle tarife dışı ücret talep edilemez

14.              Ticari taksi şoförleri, mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartları gözetmeksizin yolcu çağrılarına cevap vermek mecburiyetindedirler.

15.              Ticari taksi şoförleri, Erzurum’u en azından bölgesel olarak ve ana arter bazında bilmeleri şarttır. Ayrıca Erzurum'un önemli tarihi ve turistik yerleri ile ilgili bilgiye sahip olacaklardır.

16.              Ticari taksi şoförü aracın içinde unutulan eşyaları 24 saat içinde yolcu indirilen en yakın polis veya jandarma karakoluna teslim edecektir.

17.              Ticari taksi sahipleri ve araç sürücüleri UKOME Kurulunun tespit edeceği gündüz ve gece tarifelerine uymak zorundadırlar.

18.              Sürücüler, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemezler.

19.              Sürücülerin sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmaları zorunludur.

20.              Araçları kullanacak şoförün 65 yaşından gün almamış olması.

 

MADDE 40.    Sürücülerin hakları

1.                  Fiziksel engelli kişilere ait katlanabilir sakat arabaları olması durumu haricinde, elde taşınamayan bagajları olan yolcuyu reddetmek

2.                  Kendi üzeri veya bagajı araç içerisini kirletmeye veya aşındırmaya sebep olabilecek yolcuyu reddetmeye

3.                  Görme engellilere refakat eden köpekler ve kafes hayvanları haricinde hayvan taşıyan yolcuları reddetmeye

4.                  Bir çok araçtan oluşan konvoyu yada yaya yürüyüşünün arkasından gitmeyi talep eden yolcuları reddetmeyi

5.                  Kendi istekleri üzerine ve öncelikle aralarında anlaşmaya varmaları şartı ile aynı yöne giden ve birbirlerini tanımayan yolcuları almaya

6.                  Trafik şartlarının uygun olduğu yerlerde şoför ile yolcunun anlaşması durumunda aracı uygun bir süre bekletmeye

7.                  Park etmenin yasak olduğu bir yere kadar götürdükleri yolcuları beklememeye ve bu durumda hemen yolculuk ücretini talep etmeye hakları vardır.

 

 

SÜRÜCÜLER İLE YOLCULAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 

MADDE 41.    Sürücüler, yolcular ile ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

 

a) Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolculara daima nazik davranılır, Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun fiili davranışları, hakaretvari sözleri suç teşkil etmesi durumunda araç durdurularak, 155 Polis imdat yada 153 Zabıta  aranarak polis veya Trafik zabıtasının müdahalesi beklenecektir.

b) Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır.

c) Yolcu, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.

 

FİYAT TARİFELERİ VE HİZMET BEDELİ ÖDEMELERİ

MADDE 42.    UKOME Kurulu’nca belirlenen Taksimetre fiyat tarifesine göre taşımacılık ücreti alınır. Çalışma Ruhsat ve durak devir harç bedeli ise Belediye Meclisi'nce belirlenen tarife cetvelindeki şekliyle alınır.

 

HAREKET VE ÇALIŞMA SAATLERİ

MADDE 43.    Her Taksi, bağlı olduğu durakta bekleme yapar. Hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre durak temsilcisi tarafından belirlenir.

 

YÖNETİM VE DENETİMİ SİSTEMİ

MADDE 44.    Taksi Durakları, durak hissedarları ve sürücülerin sorumluluğu altında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yönetiminde çalıştırılırlar.

1-           Bu yönetmelikte belirlenen hususlarla ilgili denetimler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta  ve Ulaşım Dairesi Başkanlığının görevlileri tarafından yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında, kurallarına uymadıkları gerekçesiyle düzenlenen zabıtlar Erzurum Büyükşehir Belediye Encümeninde değerlendirilerek, yönetmeliğin ilgili maddelerinde açıkça belirlenen cezalar uygulanır.

2-           Vatandaş Denetimi; Vatandaşların bu yönetmelikte belirtilen hizmetlerle ilgili şikayetleri Erzurum Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak yapabileceklerdir. Verilen şikayet dilekçesinde, şikayetin konusu, yeri, aracı plakası, tarihi, saat ile şikayetçinin adı soyadı ve açık adresi yazılacaktır. Ayrıca şikayete konu olan olaya ilişkin şahit kişilerin adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikayetler dikkate alınmayacaktır.

3-           Araç sürücülerinin, Denetim Görevlilerince yapılacak kontrollerde istenilen belgeleri ve evrakları göstermeleri zorunludur. Görevlilere zorluk çıkaran, hakaret eden veya kavga eden sürücülerin araçlarına Erzurum Büyükşehir Belediye Encümenince kararlaştırılacak süre kadar araç bağlama cezası uygulanır.

MADDE 45.    Durakların Kapatılması

1-     Trafiğin Güvenliği Yönünden Kapatma: Açılan duraklar trafik güvenliği açısından sakınca yaratıyorsa, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından araştırlıp, UKOME Kurulu kararı ile kapatılır.

2-     Değişen Trafik ve Alt yapı zorunluluğu nedeniyle kapatma: Yeni şeritler , Kavşaklar yapılması durumunda umuma açık duraklar kapatılacağı gibi kamu malı yararı nedeniylede kapatılabilir.

3-     Genel asayiş, gürültü ve çevre temizliği nedeniyle kapatma: çevreye verdiği gürültü kirliliği, suç işleme, suç işleyenlere yataklık, suçlu barındırma, çevreyi kirleteme gibi rahatsızlıklara karşılık yapılan ikazlara rağmen, bu hususları gidermeyen taksi durakları UKOME Kurulu kararı ile kapatılır.

4-     Acil Kapatılması gereken duraklar: Acilen Kapatılması gereken duraklar UKOME Kurulu kararı alınmadan Başkanlık onayı ile geçici olarak kapatılır. İlk UKOME Kurulu toplantısında gündeme alınarak sürekli kapatılması teklif edilir. Gündeme alınmaz veya gündeme alındığı halde UKOME Kurulu kapatma kararı vermezse durağın UKOME Kurulu toplantısından sonraki hafta içinde açılması için gerekli işlemler yapılır.

5-     Taksi Durağının kapatılması durumunda alternatif yeni bir durak vermek gibi bir zorunluluk yoktur.

 

MADDE 46.     İhdas edilen duraklara baraka koymak isteyenlere, mekan müsait ise UKOME Kurulu Kararı ile izin verilir. Taksi durağının bulunduğu mekanda zaman içerisinde barakanın yeri değiştirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.

 

DENETİM VE CEZALARIN UYGULANMASI

 

MADDE 47.                 

1-                 Çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan Taksicilere sürücüsüne, parka çekme, taksimetre açılış fiyatı karşılığı para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar Denetim görevlilerince düzenlenen Zabıt Varakasına dayanılarak Belediye Encümenince karara bağlanır. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında ve diğer maddelerde belirlenmiştir.

2-                 Erzurum Büyükşehir Belediyesinin sürücüye yapacağı her türlü bildirim, Araç sahibinin Belediyeye bildirdiği adrese yapılır.

3-                  İdari yaptırım:                                

“Yönetmeliğimiz içinde belirtilen ve aynı zamanda da aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine

1. Tip ceza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uygulanabilir,

2. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanabilir, 30 güne kadar Araç bağlama uygulanabilir

3. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un 2.maddesi uygulanabilir.

4. Tip ceza, UKOME Kurulu kararıyla Ruhsat iptal edilebilir.

4- Suç niteliği içeren eylemler ve uygulanacak cezalar aşağıda belirlendiği gibidir.

1) UKOME kurul kararına göre belirlenen Taksimetre tarifesini taksimetre cihazına işlettirmemek (Ayar yaptırmamak )

         Ceza : ilk seferde 1.tip, tekrarında II.tip , tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir.

2) Kirli Araçla Sefere Başlamak

         Ceza : ilk seferde I.tip, tekrarlarında II. tip ceza uygulanabilir

3) Sürücünün Sefer Sırasında Sigara İçmesi

         Ceza : ilk seferde I.tip, tekrarlarında II.tip ceza uygulanabilir

4) Araç Personelinin Kılık- Kıyafet talimatına uymaması

         Ceza : ilk seferinde I.tip, tekrarlarında II .tip ceza uygulanabilir

5) Durağı dışında gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, indirmek vb.        

         Ceza : ilk seferinde I.tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanabilir

6) Hareket programına uymama ( mücbir sebep harici)

        Ceza: ilk seferinde I tip, tekrarlarında II .tip ceza uygulanabilir

7) Yolcuya hakaret etme veya kötü davranma

           Ceza : ilk seferinde I tip,tekrarında II.tip,tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir

8) Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan sefere çıkmak.

          Ceza : ilk seferinde I tip, tekrarında , tekrarında uygun hale getirilinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir

9) Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde uygunsuz ve yüksek hızla araç kullanmak     

           Ceza : ilk seferde I tip, tekrarında II. Tip, tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir 

10) Denetim Görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak

            Ceza : ilk seferinde I. Tip, tekrarında II.tip ve sürücünün işten çıkarılması , tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir

11) Alkollü araç kullanılması

            Ceza: ilk seferinde II. tip tekrarında sürücünün işten çıkarılması, tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir

12) Denetim Görevlilerinin Talimatlarına uymama

            Ceza : ilk seferinde I tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanabilir

13)  Taksi durağı çalışma programını erken tatil etmesi

            Ceza : ilk seferinde I. tip , tekrarlarında II.tip ceza uygulanabilir

14)  Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın parka gönderilmemesi

            Ceza : IV.tip ceza Ruhsat iptali uygulanabilir

15) Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerle ilgili her türlü ilan,  reklam ve duyuruyu araçlarda muhafaza etmeme, tahribi halinde yenisini astırmama

            Ceza : ilk seferinde I tip ,tekrarlarında II.tip ceza uygulanabilir

16) Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine getirmeme

            Ceza : ilk seferinde I.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir

17)  Teyp ve Radyo çalmak, Havalı Korna kullanmak( çalmak) vb.

            Ceza : ilk seferinde I.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, tekrarında II.tip ceza uygulanabilir.

18) Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, Taşımacılığı aksatmak, gösteri yapmak vb. eylemlerde bulunmak.

            Ceza : ilk seferinde II.tip, tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir

19)  Mazeretsiz olarak yolculuğu yarım bırakmak.

             Ceza : ilk seferinde I. tip, tekrarında II .tip,tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir

20)       UKOME Kurulu  kararı olmadan duraklarda çalışmak

             Ceza : II. Tip ceza uygulanabilir

21)  Belirlenen Yolcu Taşıma Ücret Tarifesine Uymamak

             Ceza : III. Tip ceza uygulanabilir

22) Denetim görevlilerine silahlı ( ateşli veya kesici) saldırıda bulunmak.

              Ceza : IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir

23) Çalışma ruhsatı olmadan veya kendi durakları dışındaki duraklarda izinsiz olarak yolcu  taşımacılığı yapan Taksiler,

            Ceza :ilk seferinde II.tip,tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir

24) Yönetmelikte yasaklanan, yapılması men edilen ve yukarıdaki ceza maddeleri dışında kalan uygulama ve davranışlar

             Ceza: İlk seferinde I tip, tekrarlarında II.tip cezalar uygulanabilir.  

25) Bir taksi durağında çalışan kişinin, aynı durakta çalışan kişilerle uyumlu çalışmaması, durağın genel kurallarına uymayarak her konuda sorun çıkartması veya durak ve durak dışında menfaat sağlamak suretiyle bazı ruhsatsız kişi veya kişileri durakta veya durak yakınlarında çalıştırmak suretiyle menfaat sağlamak amacıyla idarenin emir ve yasaklarına muhalefet eden ve bu hareketinde ısrarcı olan kişiler hakkında; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesini ihlal ettiğinden durumun mahalli ve yetkili zabıta marifetiyle tespit edilerek tanzim edilecek tutanağın gereği yapılmak üzere Mahalli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.

 

SORUMLULUK

MADDE 48.     Taksi durakları işletmecisi ve sürücüsü sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle, Belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

 

VİZE ÜCRETİ

MADDE 49.     Çalışma Ruhsatı belgesi her yıl vize edilir. Vizeler her yıl Ocak ayı içerisinde yapılır. Çalışma ruhsatı harçları her yıl, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen “ Tarife Cetveli” hükümleri uygulanarak alınır. Çalışma ruhsatının yıpratılması, zayii olması vb. herhangi bir sebeple değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, suret harcı bedeli alınarak yenisi verilir.

 

SİGORTALAR

MADDE 50.     Taksi Durağı işletmecileri araçlarını zorunlu Trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Sigortasız araçlar, sigorta yaptırılıncaya kadar seferden men edilir.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 51.     Bu Yönetmelik Mecliste görüşülüp karara bağlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi web sayfasında yayımlanması ile yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 52.     Bu yönetmeliği Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

Mehmet AKARSU                                                                            Ahmet YÜREKSEVEN

      Katip Üye                                                                                                           Katip Üye

 

 

 

 

 

                                                         Ömer DÜZGÜN

                                                   Meclis 2.Başkan Vekili

 

  • © 2017 Erzurum Büyükşehir Belediyesi

    Bilgi İşlem Daire Başkanlığı